Ljubazno Vas molimo da pošaljete EU Covid putovnicu/potvrdu tehničkom organizatoru, a najkasnije do 20.10.2021.

Mail: prijava@huk2021.com

Molimo osobe koje nisu cjepljene niti preboljele Covid-19 da obavezno predoče pri dolasku negativan nalaz PCR testa (ne smije biti stariji od 72h sata od trenutka uzimanja brisa).

Za učesnike koji nisu iz država članica EU potrebno je poslati potvrdu o cjepljenju, preboljenju bolesti ili predočiti negativan nalaz PCR testa.

Kontrole županijskih Stožera CZ sve su češće na ovakvim događanjima i ako zatraže moramo navedeno predočiti za sve prisutne na kongresu. Potvrde smo obvezni čuvati u evidenciji 14 dana nakon završetka događanja.