Prijave su zatvorene.

KOTIZACIJE

 

Uplate do i na dan 15.4.2021.
Specijalisti................................ 1.600,00 kn

Specijalizanti / Studenti* .............. 800,00 kn

Dnevna ...................................... 600,00 kn
Izlagači i sponzori ..................... 1.000,00 kn
Medicinske sestre i tehničari .......... 800,00 kn
Osobe u pratnji ........................... 700,00 kn

 

Uplate od 16.4. do i na dan 20.8.2021.
Specijalisti................................ 2.000,00 kn

Specijalizanti / Studenti* .............1000,00 kn

Dnevna ...................................... 750,00 kn
Izlagači i sponzori ..................... 1.200,00 kn
Medicinske sestre i tehničari ........1.000,00 kn
Osobe u pratnji ............................800,00 kn

 

Uplate od 21.8.2021. i na licu mjesta
Specijalisti................................. 2.500,00 kn

Specijalizanti / Studenti* ............ 1.500,00 kn

Dnevna ....................................... 900,00 kn
Izlagači i sponzori ...................... 1.500,00 kn
Medicinske sestre i tehničari ........ 1.500,00 kn
Osobe u pratnji ........................... 900,00 kn

 

Pripadajući PDV je uključen u sve navedene cijene. Napominjemo da cijene isključivo vrijede za uplate do navedenih datuma.

*Potvrdu statusa molimo poslati na e-mail: prijava@huk2021.com

 

U slučaju nepovoljnih epidemioloških okolnosti organizator zadržava pravo odgode i/ili izmjene u virtualni kongres.