Službeni jezik kongresa: hrvatski

Prijava sažetaka:

Pozivamo sve autore da pošalju sažetke svojih radova (za oralno predavanje ili E-poster prezentaciju), a najkasnije do 1.8.2021. Svi sažeci se prijavljuju online na službenoj internetskoj stranici kongresa.

Adresa za prijavu sažetaka:

www.huk2021.com

Rok za prijavu sažetaka:

1.9.2021.

Obavijest o prihvaćanju radova:

5.9.2021.

Bodovanje: kongres će biti bodovan prema pravilniku Hrvatske liječničke komore.